Demokrati för alla

Efter tre år som Arvsfondsprojekt står nu Drömmarnas kontor på egna ben!

Precis som tidigare kan du hitta inspiration och mentorer på vår hemsida. Har du en idé du vill förverkliga? Tveka då inte att kontakta oss så att vi kan matcha ihop dig med en av all mentorer som finns här för att hjälpa just dig! 

Utöver det så jobbar vi vidare med fokus på demokratifrågor. Vi fortsätter att besöka skolklasser för att hålla workshops men nu med inriktning på demokrati, politik samt EU-valet som sker i maj. En annan utveckling är att vi nu besöker klasser i hela region Kronoberg. Denna nya satsning går under namnet Demokrati för alla och är i fokus våren 2019. Vi kommer att sprida information och kunskap om demokrati och EU och arrangera tävlingar på Facebook och Instagram som relaterar till demokrati. Kom ihåg att följa oss där!

Thea & Tamara