Politik & demonstrationer

Demonstrationståg

Politik är inte bara för politiker. Det är vår uppgift att vara medvetna medborgare och stå upp för det värderingar som är viktiga för oss. Vill du göra din röst hörd och påverka politiker vi valt att representera våra åsikter? Allt fler undersökningar visar att ifall unga fick bestämma, skulle inte beslut som fattas idag gå igenom och politiker som blivit framröstade skulle inte få ta sin plats i maktcentrum. Hur kan unga få sin röst hörd och ta plats i politiken? Vad säger de unga i Växjö om frågor som våra riksdagsmän diskuterar? Vi vill se att allt fler unga engagerar sig och vi är här för att stötta just dig som vill ta din idé från tanke till handling.

Om du inte har en egen idé så är här några förslag: Du kan göra en undersökning på din skola för att få veta vad unga tycker är de viktigaste frågorna idag, demonstrera för lika lön för män och kvinnor, upplysa om det politiska systemet i Sverige och hur valsystemet fungerar, anordna en debatt med lokalpolitiker, skriva en insändare, resa till riksdagen eller varför inte besöka Sametinget och lära dig av ursprungsfolkets historia och hur Sametinget arbetar? Vi hjälper dig att hitta idéen som du brinner för.

 

Lär dig mer

Riksdagen
Regeringen
Sametinget
Per Herngren
Policy.mic - Om bara unga röstade i USA

Din coach på DK kan vara:

Thea Pettersson
thea@drommarnaskontor.se
0737 517 815